<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Пошук по відео, подіях, Аудіо файлах, фото та блогах Пошук

Об"яви для спільноти

Мій блог

«назад

YDS KitaplarıylaÇalışınveÜniversiteSınavlarınaHazırlanın

Dec 15, 2015

1,531 Переглядів
     (0 Оцінка)

Ortayaçıkarıldıkiöğrenciler her zaman sınavlaragidiyorlarveyeteneklerinisınavmerkezlerinegidipsınavlaragirerekg&oum l;stermeyiseviyorlar.Bununiçin,sınavadahauygunşekildehazırlanmakvesın avdabirkaçpuandahafazlagetirmesineyardımcıolmasıiçingecegü ndüzhazırlanıyor, çalışıyor, hattadersaneleregidiyorlar.Öğrencilerinkitaplarıaramakta bile spesifikbirzevklerivarve her zamanaynıbasımıalmaeğilimleri var.

Yayınlarhakkındakonuşmuşken, farklıkonubaşlıklarındabulunanveonagöreseçebildiğiniz YDS Kitaplarıhakkındabilginizvardır.Bu kitaplarkenditüründeeniyisiolarak her konuiçeriğininöğrencilerefaydalıolacakşekildeanlatıldığıkita plarolaraktarifedilebilir.YDS Kitaplarıkonukitapları, sorukitapları, ekler, yaprak test cep sorukitaplarıvediğerbirçokşeylerolaraktarifedilebilir.

Kitaplaröylebirtarzdayazılmışkiöğrencininbüyükorandai htiyacınıkarşılıyorlar.Sadecekitaplarıtakipetveöğrenirkenfarkıhisse t.Bütünyapmangerekenkitabı satın almakvekonularıhiçolmadığıkadarkolay hale getirmek. Bununyanında YDS altındakibütünkitaplarıntürününeniyisiveöğrenci leriçinçalışmakvesınavahazırlanmakiçinmükemmeloldu ğunugöreceksin.

YDS kitabını internet üzerindenalabilirsiniz.Bununiçinkitapları satın alabileceğinizeniyikaynaklarıaramanızgerekiyor.Kitap satın almanınyanındaeniyiyayıncılarıaldığınızdaneminolmanızgerekirki ne kadariyibiryayıncıalırsanız o kadariyikonuiçeriğibulursunuz.

Aynızamandatümiçeriğieniyiolanvesınavdaeniyisonuçlarıg etirecek ALES kitaplarıalabilirsiniz.Kitabı satın almadanönceiçeriğiçalışmalıvesonra satın almalısınız.Eniyisonuçları her zaman verecekşekildekitaplarıneniyiyazarlartarafındanyazıldığınıgöreceksi niz.

YDS kitaplarıve ALES kitaplarınınfiyatını internet üzerindenkontroledinve satın almakistediğiniziseçiniz.Birtanesini satın alınızvebeklediğinizsınavaçalışıphazırlanın.

Özet:Eğerdahaiyikonuanlatımkitabıveyasorubankasıkit abıarıyorsanız, o zaman online olarakbulunabilenveenuygunfiyataolan YDS kitabını satın alın.